Klienci ostateczni

Jeśli prezentowany w niniejszym serwisie www produkt posiada określoną cenę, należy traktować ją orientacyjnie. Ceny te nie zawierają bowiem dodatkowych kosztów takich jak:
   - opracowanie graficzne,
   - wykonanie przygotowalni zamówionych symboli graficznych oraz matryc,
   - nanoszenia logotypów firmowych,
   - transportu poza obszarem Warszawy.

Termin dostaw produktów ustala się każdorazowo przy przyjmowaniu zlecenia.

Minimalna wartość przyjmowanego do realizacji zamówienia to 2000 PLN netto.